WENSBUS

GENNEP

Mobiliteit in onze gemeente versterken en de leefbaarheid in alle kernen ondersteunen.

§
Het is een pilot project van o.a de provincie Limburg en gemeente Gennep.
Hiervoor is een stichting opgericht die met vrijwilligers en ondersteuners werkt.

§
Doel van de Stichting:

"Verhogen van de leefbaarheid van de gemeente Gennep en de tot de gemeente behorende dorpen ondermeer door het voorzien van bereikbaar vervoer en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn."

§
Welk vervoer kunnen we bieden:
Binnen de gemeente Gennep bieden we maatvervoer aan van en naar maatschappelijk locaties b.v. winkels, huisarts en enkele specifieke locaties buiten de gemeente Gennep zoals Maasziekenhuis en Madeleine Boxmeer.
Maar ook naar de bekenden (familie, vrienden e.d.) in de woonomgeving.

Doelgroep: met name ouderen, zodat zij langer in de eigen kern of wijk kunnen blijven wonen.

§
Aanvragen via telefoonnummer 06-14706405 op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur, uiterlijk op de dag voorafgaand aan de gewenste datum waarop de rit plaats moet vinden.
Gebruikers kunnen met beperkte hulp zelfstandig van de voordeur in de wensbus plaatsnemen om te worden vervoerd naar de gewenste bestemming van 08.00-18.00 u. (n.b: rolstoelvervoer is niet mogelijk)
Gewenste tijden in overleg, eventueel combinatie met andere gebruikers.
Kosten per rit binnen de gemeente € 1,50 pp en naar de specifieke locaties buiten gemeente Gennep €2,50 pp
§

Wat we nog willen:

Mogelijk extra uitstapjes in de nabije toekomst

Uitbreiding van het verzorgingsgebied over de gehele gemeente Gennep


Copyright © 2017. All Rights Reserved.

Wensbus Gennep
Email : info@wensbusgennep.nl
Tel : 06 - 14 70 64 05