WENSBUS

GENNEP

ANBI-gegevens Stichting Wensbus Gennep
Naam : Stichting Wensbus Gennep
RSN/fiscaalnummer : 856920691
IBAN : NL95 RABO 0314 9171 87

Secretariaatsadres:
Dhr. L. Otten, Heukelomsberg 21, 6595 BR Ottersum

 

 

Doelstelling:
Stichting Wensbus Gennep heeft als doel: door het aanbieden van laagdrempelig (personen) vervoer vereenzaming voorkomen en leefbaarheid in de kleine kernen behouden voor ouderen en minder validen.
Het betreft vervoer binnen een beperkt gebied van en naar sociale voorzieningen zoals winkelcentra, dorpshuizen en zorgcentra (huisarts /ziekenhuis). De gebruikers zijn vooral onze oudere inwoners; het vervoer en de organisatie wordt volledig verzorgd door vrijwilligers, dit zonder vergoedingen.
Beleidsplan: In overleg met dorps- en wijkraden en ouderenorganisaties binnen de gemeente Gennep verzorgen van lokaal, niet commercieel, vervoer van en naar diverse sociale activiteiten.

 

Verslag activiteiten:
Verslagjaar Stichting Wensbus Gennep start vanaf 1 april 2017.
 
Verslag financieel:
Verslagjaar Stichting Wensbus Gennep start vanaf 1 januari 2017.


Copyright © 2017. All Rights Reserved.

Wensbus Gennep
Email : info@wensbusgennep.nl
Tel : 06 - 14 70 64 05