WENSBUS

GENNEP

Stichting Wensbus Gennep
Secretariaat: Heukelomsberg 21
6595 BR Ottersum


Jaarverslag 2017

1. Inleiding
Wensbus Ottersum – Ven-Zelderheide in 2014 als pilot opgestart door de provincie Limburg in samenwerking met Veolia. In heel Limburg werden 11 projecten opgestart, gesubsidieerd en aangestuurd door de provincie Limburg in samenwerking met de VVKL (Vereniging kleine kernen Limburg). In 2016 omgezet in de Stichting Wensbus Gennep. Doelstelling bereikbaar -heid en leefbaarheid buitengebieden vergroten door vervoer van deur tot deur aan te bieden.


2. Samenvatting
Onze stichting heeft 3 bestuurders, 5 coördinatoren/planners , 2 algemene ondersteuners en 17 chauffeurs. Allen vrijwilligers. Ons werkgebied is heel Gennep met als extra bestemmingen het Maasziekenhuis in Beugen en verzorgingshuis Pantein in Boxmeer. Onze klanten betalen € 1,50 per rit / per persoon binnen de gemeente Gennep en € 2,50 per rit / per persoon voor de extra bestemmingen. We rijden van deur tot deur. Met onze bus kunnen we 8 passagiers tegelijk vervoeren. We zijn niet ingericht voor rolstoelvervoer.


3. Activiteiten


- Onze klanten
Onze klanten zijn vooral de ouderen. Een vervoersvraag voor een paar straten verder wordt ook gedaan. Dat geeft nogmaals aan hoe belangrijk de Wensbus is voor de leefbaarheid. Menige oudere zou niet verder komen dan de eigen huiskamer en bij noodzakelijk bezoek aan arts, ziekenhuis, kapper e.d. een vervoersprobleem hebben.
-Gereden kilometers / aantal ritten / aantal passagiers
Er wordt van maandag tot en met vrijdag gereden van 8.00 uur tot 18.00 uur. In 2017 hebben we 2750 passagiers mogen vervoeren, hebben we 24000 km gereden verdeeld over 1800 ritten.
-Vergaderingen bestuur
In 2017 hebben we een tiental bestuursvergaderingen gehouden met en zonder onze coör - dinatoren / planners. De voortgang, de te bespreken punten met chauffeurs en coördinatoren, onze contacten met overheden en andere organisaties zijn hierbij agendapunten.
-Bijeenkomsten met chauffeurs
Opdat de chauffeurs elkaar kennen, voor de gezelligheid en om eventuele aanpakpunten te bespreken houden we tweemaandelijks een inloopmiddag voor de chauffeurs in het TOV-gebouw in Ottersum
-Scholing / ontwikkeling
Vooral de planning en de coördinatie zijn de punten in ontwikkeling. D.m.v. opmerkingen van bestuur en chauffeurs scholen we elkaar. We zijn voornemens EHBO en de omgang met ouderen extra aandacht te geven. In 2017 is in overleg met alle Wensbusprojecten Limburg en de VVKL gestart met de opzet van een digitaal planningsprogramma. Wij verwachten dat dit programma medio 2018 geïnstalleerd wordt. Vanuit dit programma wordt vervolgens jaarlijks een rapportage gedaan richting de provincie Limburg.
-Promotie
Posters met informatie over de inzet van onze wensbus hangen op plaatsen waar veel mensen komen, zoals in de huisartsenpraktijk in Ottersum. Ook geven wij visitekaartjes uit en hebben we een eigen website www.wensbusgennep.nl In 2017 hebben wij enkele malen overleg gehad met ouderenorganisaties en dorpsraden.
- Contacten / ondersteuning Stichting Wensbus Gennep
• Gemeente Gennep
• Provincie Limburg
• VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg)
• NOF (Nationaal Ouderenfonds)
• Wensbus Organisaties Limburg
• Verkennende gesprekken met Stichting Norbertusbus
• OOGG Ouderenoverleg gemeente Gennep


4. Financieel
De Stichting Wensbus Gennep streeft, met ondersteuning van de Provincie Limburg en de Gemeente Gennep en de ontvangsten van een kleine geldelijke bijdrage van onze passagiers, naar het verzorgen van vervoer voor iedereen in onze gemeente. Zie hiervoor het financieel jaarverslag 2017.
Zie bijlagen

ANBI-gegevens Stichting Wensbus Gennep
Naam : Stichting Wensbus Gennep
RSN/fiscaalnummer : 856920691
IBAN : NL95 RABO 0314 9171 87

Secretariaatsadres:
Dhr. L. Otten, Heukelomsberg 21, 6595 BR Ottersum

 

Lees meer: ANBI


Copyright © 2017. All Rights Reserved.

Wensbus Gennep
Email : info@wensbusgennep.nl
Tel : 06 - 14 70 64 05